Virksomhetsstyring

by Gulldia, som eies av NC Christophersen, tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Vi opererer i en bransje hvor det på noen områder har vært utfordrende å dokumentere ryddighet og orden hos underleverandører, og vi arbeider derfor med både arbeidsvilkår og gode systemer for dokumentasjon.

Vi er omfattet av Åpenhetsloven, og har i den sammenheng gjort aktsomhetsvurderinger som er oppsummert i egen rapport for 2022. Denne rapporten finner du ved å klikke på linken HER.

Vi vil til enhver tid være åpne om hvordan vi går frem og hvilke risikoområder vi anser viktigst. Vi ser frem til en god publikumsdialog om de tema åpenhetsloven skal fremme.