GEMS BY GULLDIA

Gems by Gulldia er et helt nytt konsept og er vår aller første kolleksjon med LAB-diamanter.

Alle smykkene er laget med resirkulert gull. Diamantkvaliteten vi bruker har kvaliteten Top Wesselton i farge, noe som tilsvarer F eller G på IGI sin fargeskala. Når det gjelder klarhet på stenene som leveres er dette med minst SI kvalitet, noe som betyr små inneslutninger (IGI).

Så langt det lar seg gjøre, har vi tatt alle forutsetninger for å gjøre både kolleksjonen og alt materiell rundt så miljøvennlig som mulig. Alle elementer som er brukt i utstillingen ute i butikk er laget med et resirkulert materiale som heter Valcromat, metallet er resirkulert skrapmetall, og etuiene smykkene kommer i er laget med miljøvennlig kartong.

1 av 5

LABORATORIESKAPTE DIAMANTER

Laboratorieproduserte diamanter slipes og poleres med de samme teknikkene som brukes på naturlige diamanter. De blir også evaluert etter de samme standardene på kvalitet og estetikk.

Faktorer som vekt (carat), farge (color), slip (cut) og klarhet (clarity) – er viktige for å kunne fastslå en diamants kvalitet og verdi. Å forstå litt om disse kan hjelpe deg med å ta en beslutning når du kjøper en diamant.

Carat: en diamants vekt måles i carat. En vanlig misforståelse er at carat referer til størrelsen av diamanten, men den måler faktisk vekt. 1 carat diamant tilsvarer 200 milligram (0,2 gram). Det er likevel flere faktorer som har betydning for diamantens verdi. En diamant med lavere carat, men som har utmerket sliping kan være mer tiltalende enn en større diamant med middelmådig slip.

Farge (Color): Dette refererer til hvor fargeløs en diamant er, med gradering fra D (mest fargeløs) til Z (merkbar brun eller gul fargetone). Målet er ofte å finne en diamant som virker hvit eller fargeløs, spesielt når den er montert i et smykke eller en ring. Interessant nok kan det blotte øye ikke oppfatte forskjellen mellom to tilstøtende fargekarakterer, samtidig kan prisen kan variere betydelig. Det er også viktig å sikre at fargen ikke distraherer eller forstyrrer lysrefleksjon.

Slip(Cut): Kutt og slip av en diamant er uten tvil den viktigste av de 4 C- ene. Den refererer til hvor godt en diamant er utnyttet, slipt og polert fra sin rå form. Kvaliteten i dette arbeidet på påvirker i stor grad en diamants glans og skjønnhet, og påvirker dens evne til å reflektere lys.

Klarhet (Clarity): Klarhetskaraktereren sier noe om hvor mange inneslutninger (interne ufullkommenheter) og urenheter (overflatefeil) en diamant har. Klarhet vurderes på en skala som går fra feilfri til økende grad av inneslutninger. Nøkkelen er å finne en «øye-ren» diamant, der inneslutninger ikke er synlige for det blotte øye, i stedet for å fokusere for strengt på klarhetsgraden.

Gems by Gulldia

Gems by Gulldia

Gems by Gulldia er vår aller første kolleksjon med LAB-diamanter. Diamantkvaliteten er... 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er LAB-diamanter?

LAB-diamanter, også kjent som laboratoriedyrkede diamanter eller menneskeskapte diamanter, er diamanter som er produsert i et laboratorium i stedet for å dannes naturlig under jordens overflate.

Disse diamanter har de samme fysiske, kjemiske og optiske egenskapene som naturlige diamanter, men de dannes i kontrollerte omgivelser ved å gjenskape de høye trykk- og høytemperaturforholdene som finnes dypt under jorden.

Fordi LAB-diamanter produseres i et kontrollert miljø, kan man skreddersy diamantens egenskaper, som farge og klarhet, i større grad enn med naturlige diamanter.

Er LAB-diamanter ekte diamanter?

Ja, laboratorie-diamanter har nøyaktig de samme fysiske, kjemiske og optiske egenskapene som naturlige diamanter, men de dannes under kontrollerte forhold i et laboratoriemiljø. Noen eksperter kan skille en LAB-diamant fra en naturlig diamant, men dette krever avansert utstyr og teknikker.

Hvordan fremstilles LAB-diamanter?

Prosessen med å lage LAB-diamanter involverer simulering av de høye temperatur- og trykkforholdene som finnes i jordskorpen der naturlige diamanter dannes. Gjennom denne kontrollerte prosessen kan diamanter dyrkes på kortere tid sammenlignet med naturlig dannelse, som kan ta millioner av år.

Det er to hovedmetoder for å produsere LAB-diamanter:

Høytrykk-høytemperatur (HPHT):
Denne metoden etterligner de naturlige forholdene under jorden ved å utsette karbon i form av grafitt eller diamant til ekstremt høyt trykk og temperatur. Dette får karbonet til å krystallisere og danne diamanter.

Kjemisk dampavsetning (CVD):
I denne prosessen bruker man en gassmiks av hydrokarboner som metan, og den blir ionisert for å skille karbonatomer. Disse karbonatomene faller deretter ned på et substrat og danner en diamantkrystall lag for lag.

Er LAB-diamanter mer bærekrafitg?

LAB-diamanter har blitt stadig mer populære som et etisk og miljøvennlig alternativ til naturlige diamanter - mye fordi produksjonen av LAB-diamanter ikke krever gruvearbeid.

Hvordan kan man skille mellom en LAB-diamant og en naturlig diamant?

Siden LAB-diamanter har de samme fysiske og kjemiske egenskapene som naturlige diamanter, kreves det spesialisert utstyr og ekspertise for å identifisere forskjeller mellom dem.

Ved kjøp av våre smykker, får du også et smykkesertifikat hvor all informasjon om både diamanten og selve smykket står skrevet på. Alle smykker med diamanter på over 0,50 ct har i tillegg et diamantsertifikat fra IGI (International Gemological Institute).

Alle våre produkter er merket med LAB i f.eks. ringskinnen eller hempen på anhenget, altså i gullet diamanten sitter i. I tillegg er alle diamanter over 0,50 ct lasergravert med et unikt nummer på rhondisten (beltet) som samsvarer med diamantsertifikatet fra IGI.

Er LAB-diamanter billigere enn naturlige diamanter?

Generelt sett er LAB-diamanter rimeligere enn tilsvarende naturlige diamanter, men prisforskjellen avhenger av flere faktorer.

Her er noen grunner til at LAB-diamanter ofte oppfattes som rimeligere:

  • Produksjonskostnader: LAB-diamanter, som ikke involverer gruvearbeid, kan appellere til de som ønsker en diamant som er skapt med minst mulig karbonavtrykk. Den kontrollerte laboratorieprosessen gir også mulighet til å skape diamanter av ønskede spesifikasjoner, noe som kan redusere kostnadene.

  • Etisk og bærekraftig produksjon: Mange forbrukere er villige til å betale noe mer for produkter som anses som etisk og bærekraftig produsert. LAB-diamanter involverer ikke noen form for gruvearbeid.

  • Mindre sjeldne: Naturlige diamanter er dannet over millioner av år og er derfor sjeldnere enn LAB-diamanter, som kan produseres mer effektivt i laboratorier. Den høyere tilgjengeligheten av LAB-diamanter kan bidra til å dempe prisene.

Til tross for dette er det viktig å merke seg at ikke alle LAB-diamanter er betydelig billigere enn naturlige diamanter. Noen LAB-diamanter, spesielt de av høy kvalitet med spesifikke egenskaper, kan fortsatt ha relativt høye priser.

Hva er fordeler og ulemper med LAB-diamanter?

LAB-diamanter har både fordeler og ulemper, og det er viktig å vurdere disse når du vurderer å kjøpe en diamant. Her er noen av de viktigste fordelene og ulempene med LAB-diamanter:

FORDELER
Miljø: En av de mest betydningsfulle fordelene med LAB-diamanter er at de ofte oppfattes som et mer etisk og bærekraftig alternativ. Produksjonen av LAB-diamanter krever ikke gruvearbeid.
Pris: Produksjonen av LAB-diamanter kan være mindre kostnadskrevende enn å grave frem naturlige diamanter. Dette gjør LAB-diamanter generelt sett mer prisgunstige, spesielt for forbrukere som ønsker en diamant av høy kvalitet uten å betale de høye prisene knyttet til naturlige diamanter.
Kontroll: LAB-diamanter gir produsentene muligheten til å skape diamanter med spesifikke egenskaper, som farge og klarhet. Dette kan appellere til forbrukere som ønsker mer kontroll over diamantens visuelle egenskaper.
Tilgjengelighet: LAB-diamanter kan produseres på et mer forutsigbart og jevnt nivå enn naturlige diamanter, noe som øker tilgjengeligheten av diamanter i ulike størrelser og kvaliteter.

ULEMPER
Tradisjon: Noen forbrukere setter stor pris på den naturlige opprinnelsen av diamanter og kan vurdere LAB-diamanter som mindre verdifulle på grunn av menneskers involvering i deres produksjon. Tradisjonelle synspunkter og følelser knyttet til naturlige diamanter kan påvirke valget til enkelte kjøpere.
Teknologisk utvikling: Ettersom teknologien for produksjon av LAB-diamanter utvikler seg, kan det være utfordrende å skille mellom LAB-diamanter og naturlige diamanter. Dette kan føre til bekymringer knyttet til autentisitet og tillit. Det er derfor viktig å alltid velge forhandlere og produsenter du stoler på.
Eksklusivitet: Noen verdsetter eksklusiviteten knyttet til naturlige diamanter og ser på dem som sjeldnere og mer unike sammenlignet med LAB-diamanter.

GEMS BY GULLDIA

1 av 9