Instagram-konkurranse desember 2023

Vilkår og betingelser

Gulldia (som eies av NC Christophersen AS, Organisasjonsnummer: NO 916 588 704 MVA), heretter "by Gulldia" eller "initiativtakeren", er vert for en konkurranse på Instagram ("konkurransen"). Det er gratis å delta, og det stilles ingen krav til at deltakerne må kjøpe noe for å delta.

Ved å melde seg på konkurransen samtykker alle deltakere i å overholde følgende vilkår og betingelser:

§ 1 Konkurranse

 1. Konkurransen starter klokken 20:00 mandag den 18. desember 2023 og avsluttes klokken 23:59 torsdag den 21. desember 2023 ("konkurranseperiode"). Personer som deltar utenfor konkurranseperioden, er ikke berettiget til å vinne premien.
 2. Det er gratis å delta. En deltaker som kjøper noe på gulldia.no eller abonnerer på nyhetsbrevet, har ikke større vinnersjanser.
 3. Deltakere er kun berettiget til å delta hvis de er myndige og har folkeregistrert adresse i Norge.
 4. Deltakere samtykker i at deres navn og innlegg publiseres på by Gulldia sin Instagram profil, i forbindelse med annonsering av personen som vinner.

§ 2 Deltakere/Utelukkelse fra konkurransen
 1. Initiativtakerens ansatte (og deres partnere/familiemedlemmer) er utelukket fra konkurransen. Personlig informasjon som legges inn, skal være korrekt og fullstendig.
 2. by Gulldia godtar bare ett innlegg per deltaker.
 3. by Gulldia forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere og utelukke deltakere som bryter med vilkår og betingelser av konkurransen. I slike tilfeller er den utelukkede deltakeren ikke berettiget til å vinne.
 4. Deltakere som bruker ikke-autoriserte eller bedragerske metoder for å manipulere systemet, i den hensikt å gi seg selv en konkurransefordel, utelukkes også fra konkurransen. Vinneren vil i dette tilfellet fratas retten til premien, og premien kan om nødvendig bli tilbakekrevd.

§ 3 Konkurranseforløp
 1. Deltakerne i konkurransen skal kommentere under konkurranseposten i feeden ("innlegget") på den offentlige Instagram-kontoen til by Gulldia.
 2. Kommentarer under andre innlegg på by Gulldia sin Instagram feed har ingen påvirkning på utfallet av konkurransen.
 3. For at et innlegg skal være gyldig, må deltakerne kommentere i konkurranseperioden. Initiativtakeren påtar seg ikke ansvaret for eventuelle ufullstendige, ugyldige, endrede eller ulovlige innlegg.
 4. Vi trekker ut én (1) vinner av konkurransen som mottar premie, heretter «premien», som består av ett håndballsmykke i sølv (varenummer: 710223).
 5. Vinnerne av konkurransen trekkes ut helt tilfeldig, innen rimelig tid etter endt konkurranseperiode.
 6. Initiativtakeren forbeholder seg retten til å gi en alternativ premie av samme verdi eller endre disse vilkårene og betingelsene, så sant det skulle oppstå rimelig uforutsette omstendigheter.
 7. Premiene kan ikke overføres til andre eller refunderes, og kan ikke utbetales i kontanter. Hvis premien eller vilkårene og betingelsene ikke godtas, blir premien holdt tilbake.
 8. Vinneren varsles via en kommentar på den opprinnelige konkurranseposten på by Gulldia sin Instagram profil. Ved innkreving av premien ber vi om at vinneren kontakter by Gulldia på privat melding via Instagram, eller på email: nc@ncchristophersen.no, med navn, adresse og ellers alle opplysninger som er nødvendig for å kunne sende premien i posten. Hvis by Gulldia ikke har fått krav om premien innen 15 dager etter at by Gulldia har annonsert vinneren, velges det ut en alternativ vinner.
 9. Initiativtakeren forbeholder seg retten til, med rimelig skjønn, å diskvalifisere enhver person som handler mot disse vilkårene og betingelsene eller konkurransens formål. I slike tilfeller forbeholder initiativtakeren seg retten til å gjøre rimelige undersøkelser for å bekrefte at disse vilkårene og betingelsene er overholdt på alle måter.

 

§ 4 For tidlig opphør av konkurransen

by Gulldia forbeholder seg retten til når som helst og uten forhåndsvarsel å avbryte konkurransen. by Gulldia kan avbryte konkurransen hvis det oppstår tekniske problemer (f.eks. datavirus, manipulering eller feil på maskin-/programvare) eller hvis konkurransen av juridiske årsaker ikke kan gjennomføres på en skikkelig måte. Hvis en deltaker er årsaken til at konkurransen avbrytes, kan by Gulldia kreve skadeserstatning.


§ 5 Databeskyttelse
 1. Ved å delta i denne konkurransen samtykker deltakerne til å oppgi personlig informasjon som lagres i by Gulldia sine Deltakerne samtykker i å gi by Gulldia all informasjon som er nødvendig for å sende premien.
 2. Den personlige informasjonen vil kun bli brukt til deltakelse i konkurransen. Informasjonen blir lagret, brukt og behandlet i henhold til alle gjeldende lover. Informasjonen overleveres ikke til tredjeparter som ikke er involvert i gjennomføringen og administreringen av konkurransen. Unntaket til denne regelen er at informasjon, om nødvendig, kan overleveres til vedkommende myndigheter i henhold til lovbestemte forpliktelser.
 3. På forespørsel skal by Gulldia informere deltakere om personlig informasjon som er mottatt under konkurransen, og vil på anmodning forbedre, komplettere eller slette slik informasjon. I slike tilfeller vil by Gulldia undersøker saken så raskt som mulig, og i så fall slette informasjonen om personen.
 4. by Gulldia er den eneste arrangøren av denne konkurransen. Konkurransen blir verken avholdt, støttet, arrangert eller kontrollert av Facebook eller andre parter enn by Gulldia.

 
§ 6 Ansvar for konkurransen

 1. Deltakerne er fullt ut ansvarlige for alt innhold de bidrar med til konkurransen. Hvis deltakeren har lagt inn et bilde eller annet materiale, må de garantere at det innlagte materialet ikke på noen som helst måte er ulovlig, støtende eller skadelig, og at det ikke kan fortolkes som ærekrenkende for tredjeparter. Innlegging eller publisering av annonser eller salgsfremmende materiale tillates ikke. Innhold som ikke samsvarer med by Gulldia sine generelle vilkår og betingelser for konkurransen, kan bli endret eller fjernet uten forhåndsvarsel.
 2. by Gulldia skal ikke holdes ansvarlig dersom en deltaker overtrer en tredjeparts rettigheter, eller for eventuelle medfølgende rettssaker. By Gulldia er heller ikke ansvarlig for eventuelle pådratte rettslige honorarer.
§ 7 Ansvar

by Gulldia skal gjøre rimelige anstrengelser for å arrangere og administrere denne konkurransen på beste måte. Hvis det imidlertid oppstår skader som skyldes selve konkurransen, publiseringen av vinnerens navn eller andre årsaker, påtar ikke by Gulldia seg ansvaret for dette. by Gulldia påtar seg heller ikke ansvar for eventuelle feil eller skader som kan oppstå under levering av premien. by Gulldia påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykk- eller stavefeil, eller for andre typer tilsvarende feil i det publiserte materialet.

 
§ 8 Annet

 1. by Gulldia handler i henhold til konkurransens lovbestemte vilkår og betingelser.
 2. Deltakere som ønsker å klage i forbindelse med konkurransen, skal sende en klagen på e-post til nc@ncchristophersen.no. by Gulldia vil svare på en slik klage så raskt som mulig.